W związku z nowym okresem zasiłkowym 2023/2024, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38 (tylne wejście od strony parkingu za ośrodkiem zdrowia, parter).

W przypadku gdy osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu lub ze strony internetowej www.grodziec.gopsinfo.pl (zakładka DRUKI).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z poszczególnych świadczeń udzielane są bezpośrednio przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Grodźcu w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu: (63) 246-31-40 wew. 13

                                                                                                                                 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

                                                                                                                                                                        /-/ Kinga Krysiak

 

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Grodziec w 2023 r. informujemy, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę
w gospodarstwie rolnym nadal jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” przy pomocy profilu zaufanego.

W przypadku gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania szkód dokonała również Komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Komisji działającej na terenie gminy Grodziec do dnia 31 lipca 2023 r. (pokój nr 10 w Urzędzie Gminy Grodziec).

Wnioski dostępne są na stronie Urzędu Gminy Grodziec, w Urzędzie Gminy Grodziec (pokój nr 10) oraz u sołtysów.

Więcej informacji pod nr tel.: 63 248 55 00 wew. 23

 

Do pobrania:

Wniosek - susza 2023