Grodziec, dnia 14 lipca 2023 roku.

OR.0002.57.2023

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz.40, 572) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę LVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 17 lipca 2023 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 15:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Przyjazna wieś - plakat
SUSZA ROLNICZA 2023 - zdjęcie 1

 

    W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Grodziec w 2023 r. informujemy, że będzie istniała możliwość zgłaszania strat w uprawach poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

    Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym nadal będzie złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” przy pomocy profilu zaufanego.

W przypadku gdy rolnik chciałby dodatkowo, aby szacowania szkód dokonała również Komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do Komisji działającej na terenie gminy Grodziec w terminie umożliwiającym dokonania oszacowania tj. przed zbiorem uprawy!

Warunkiem możliwości oszacowania szkody przez komisje jest zgłoszenie szkody przez producenta rolnego w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”, co na tą chwilę nie jest możliwe, ponieważ aplikacja nie została jeszcze uruchomiona.