UWAGA
ZAGINĄŁ


Wacław Szczepankiewicz ma 86 lat pochodzi ze Starych Grądów, miejscowości położonej ok 5km od Grodźca. W czwartek nad ranem wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania, ani nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Nie wiadomo w którym kierunku się udał.

Od paru lat boryka się z problemami zdrowotnymi Alzhaimer, miażdżyca, problemy sercowe, nie słyszy. Ma problemy z pamięcią.
Pilnie potrzebuje leków!

Zaginiony ma 155 centymetrów wzrostu, siwe włosy, bardzo szczupłą budowę ciała pochyloną w przód.

Jeśli ktoś byłby w stanie udzielić jakichkolwiek informacji w tej sprawie proszę o kontakt:
pod nr tel.
667-083-621
785-254-616

Dziękuje za każdą pomoc

Do pobrania - fotografia zaginionego

 

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. w pokoju nr 5 (obok kasy) przyjmowane będą wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Wnioski dostępne są w pokoju nr 5 oraz na stronie Urzędu.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta Gminy Grodziec wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r do 31 lipca 2022 r. W przypadku posiadania bydła dodatkowo należy załączyć zaświadczenie uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (dotyczy tylko wniosków po raz pierwszy składanych w sierpniu).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi 110 litrów oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40 litrów oleju napędowego na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1 zł na 1 litr oleju napędowego.                            

Świadczenia rodzinne oraz Fundusz alimentacyjny 2022/2023

 

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2022/2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać w wersji papierowej

od 1 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu, ul. Główna 38
(tylne wejście od strony parkingu za ośrodkiem zdrowia, parter)

W przypadku gdy osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu lub ze stron internetową www.grodziec.gopsinfo.pl

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z poszczególnych świadczeń udzielane są bezpośrednio przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu: (63) 246-31-40 wew. 13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu

/-/ Kinga Krysiak