W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 poniżej linki do pobrania ogłoszeń naborów

Ogłoszenie nr 5/2017

Ogłoszenie nr 6/2017

Ogłoszenie nr 7/2017

Ogłoszenie nr 8/2017

 

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poniżej linki do pobrania ogłoszeń naborów

Ogłoszenie nr 1G

Ogłoszenie nr 2G

Ogłoszenie nr 3G

Ogłoszenie nr 4G

Ogłoszenie nr 5G

 

Grodziec, dnia 02 czerwca 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  1. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ GODZ. 8.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Popieluch