Grodziec, dnia 01 czerwca 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  1. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH DNIA 07 CZERWCA 2017 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 14:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska

 

 

Grodziec, dnia 01 czerwca 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  1. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 06 CZERWCA 2017 ROKU /WTOREK/ GODZ. 14:30.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski

 

 

Przeterminowane lekarstwa i zużyte baterie

 

Wójt Gminy Grodziec informuje o miejscach, gdzie można dostarczać następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych:

  • przeterminowane lekarstwa - Ośrodek Zdrowia Grodziec, ul. Główna 38,

    - do pojemnika należy wrzucać wyłącznie przeterminowane lekarstwa bez papierowych opakowań i ulotek informacyjnych,

  • zużyte baterie – Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17 (przy głównym wejściu).

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Czerwcowe badanie rolnicze.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2017,87,1.html

 

Ulotka informacyjna - do pobrania

Plakat - do pobrania