INFORMACJA


Dnia 23 maja 2017 r. o godz. 18.00 w remizie OSP Lipice
odbędzie się spotkanie informacyjne poprowadzone przez partnera INEA
dla mieszkańców z terenu


LIPIC, MOKREGO i JUNNA


w sprawie sieci światłowodowej.


Na spotkaniu omówione zostaną warunki podłączenia do sieci. Osoby zainteresowane proszone są o zabranie na spotkanie aktualnych umów z obecnym operatorem w celu przedstawienia oferty dostosowanej do potrzeb użytkownika.

Partner INEA: Jarosław Majkowski tel. 507 034 640

swiatlowod

 

    Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018".

 

Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 22017 roku.

 

Więcej informacji do pobrania.

 

 

Wybicki

 

 

 

 

 

 

 

II EDYCJA KONKURSU WIEDZY
O GEN. JÓZEFIE RUFINIE WYBICKIM I POLSKICH SYMBOLACH NARODOWYCH


Śrem, maj 2017 r.

Regulamin do pobrania.

 

 

arr

 

    W związku z realizacją przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie projektu pt.: "Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego" i tym samym pełnieniem funkcji Operatora dla subregionu konińskiego, czyli podmiotu odpowiedzialnego za dystrybucję środków unijnych przezaczonych na finansowanie kosztów usług rozwojowych (w tym m.in. szkoleń, kursów, usług doradczych, studiów podyplomowych, itp.) informujemy o możliwości korzystania z usług dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

    W ramach projektu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie do usług rozwojowych dla siebie oraz swoich pracowników nawet do wysokości 80% kosztów w/w usług. Łączna kwota, o jaką może wnioskować przedsiębiorstwo wynosi aż 100.000,00 zł. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/