OS.0002.22.2016

Grodziec, dnia 15.11.2016r.
                                                                                          

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

 

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./

z w o ł u j ę  XXII Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 24 listopada 2016 roku /tj. czwartek/ o godz. 8.30
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

GRODZIEC, DNIA  14 LISTOPADA 2016 R.


INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21 LISTOPADA  /PONIEDZIAŁEK/ 2016 ROKU O GODZ.  9:00 W SALI ŚLUBÓW  URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:     

 

1) KOMISJA REWIZYJNA;

2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak