System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Zastrzegać powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

  1. Zastrzec je w banku – najłatwiej w swoim. Jeżeli ktoś nie ma rachunku, powinien to zrobić w banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich (lista: www.DokumentyZastrzezone.pl).
  2. Zgłosić się do najbliższej jednostki Policji – tylko jeżeli dokumenty zostały skradzione.
  3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną – w celu wyrobienia nowego dokumentu.

 

Harmonogram pracy Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych

 

  Gmina Grodziec

  Urząd Gminy, ul. Główna 17,         

  62-580 Grodziec

      Śr. 1000 - 1400      

 

 

 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy w Grodźcu informuje, że od 01.01.2017 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – mieszczącym się przy ul. Żurawin w Rychwale (na terenie oczyszczalni ścieków) odpady będą przyjmowane dwa razy w miesiącu

w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 07.30 do 15.00.

Do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:


a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyte opony,
e) odpady budowlane i remontowe – z wyłączeniem papy, azbestu, wełny mineralnej, itp.
f) chemikalia, z wyłączeniem zużytych chemikaliów organicznych,
g) zebrane w sposób selektywny odpady komunalne.

 

Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. W PSZOK należy okazać dokument potwierdzający, że jest się mieszkańcem gminy Grodziec.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Anna Andrzejewska

 

 

Informacja o planowanych naborach wniosków w 2017 roku.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” informuje, iż w pierwszym półroczu 2017 roku zgodnie z Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planuje ogłosić nabory na:

Operacje duże w zakresie:

- tworzenia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – limit dostępnych środków - 1 102 167,00 zł
- infrastruktury kulturalnej – limit dostępnych środków - 233 333,00 zł