GRODZIEC, DNIA 13 marca 2017 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU I GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 16 MARCA 2017 Z GODZINY 12:00 NA DZIEŃ 15 MARCA /ŚRODA/ 2017 ROKU NA GODZINĘ 8:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski

 

 

GRODZIEC, DNIA 13 marca 2017 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU I GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 15 MARCA 2017 Z GODZINY 13:00 NA DZIEŃ 16 MARCA /CZWARTEK/ 2017 ROKU NA GODZINĘ 12:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski

 

 

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w styczniu br. rozpoczął rekrutacje do projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

    Na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zamieszczone są informacje o naborach prowadzonych w ramach ww. projektu, tj.:
­

  • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, (więcej informacji)

  • Nabór wniosków bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia, (więcej informacji)

  • Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, (więcej informacji)

  • Nabór wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. (więcej informacji)

 

Grodziec, dnia 09 marca 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

1) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
DNIA 15 MARCA 2017 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 12:00.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski