W dniu 7 marca 2017 r., z inicjatywy Wójta Gminy Grodziec, w Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyło się spotkanie dotyczące realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

 

Spotkanie poprowadziła doradca energetyczny Kinga Świtalska, która przedstawiła programy „Termo 2017” i „Piecyk 2017” oraz zasady wsparcia inwestycji w formie dopłat do kredytów bankowych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska i Banki Spółdzielcze.

001 2017.03.07 spotkanie 

Więcej na temat w/w programów w załączonej prezentacji:

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych programów oraz kontakt telefoniczny można znaleźć na stronie:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/

 

 

 

ZDP – UD – 4200- 29/2017

Konin, dnia 06.03.2017 r.

 

    Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie , ul. Świętojańska 20 d informuje, że posiada w sprzedaży drewno pozyskane z zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych. Drewno składowane jest wzdłuż drogi powiatowej nr 4320P Lipice – Stara Ciświca.


Wg opinii rzeczoznawcy ogólna miąższość grubizny wyciętych drzew wynosi 6,2 m3 o wartości 310 zł (opinia rzeczoznawcy z dnia 06.03.2017 r.)


Ofertę ( na załączonym druku) wraz z podaniem ceny należy składać w terminie do dnia 10.03.2017 r. godz. 10:00 w siedzibie Zarządu pok. nr 1.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017 r. o godz. 10:10


Cena w złożonej ofercie nie może być niższa od ceny określonej do sprzedaży.


W przypadku zakupu drewna należy dokonać zapłaty na konto Zarządu w Banku Pocztowym S.A. Nr 64 1320 1016 2790 0004 2000 0001 i w ciągu 7 dni uprzątnąć teren .

 

Formularz do pobrania.

 

Ogłoszenie w sprawie projektu
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego”

 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2016, poz. 1867 ze zm.), Prezydent Miasta Konina informuje, iż opracowany projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego”, zwany też Planem Transportowym, od dnia 16 lutego 2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, pok. 207, w godz. od.8.00 do 15.00.

 

MARZEC Z PIT maly