1   2   3   4   5  

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Powiat Koniński. Z energią dla rozwoju wsi

 

Zarabiać na produktach lokalnych, a nie tylko je wytwarzać – tak najkrócej streścić można intencje projektu dla osób ze środowisk wiejskich, którego realizację rozpoczyna Powiat Koniński. W szkoleniach dotyczących tworzenia produktów wezmą udział nie tylko lokalni wytwórcy i panie z kół gospodyń wiejskich, ale też młodzi mieszkańcy wsi.

Projekt „Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Głównym jego celem jest aktywizacja mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

 

WÓJT GMINY GRODZIEC

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12.07.2016 r. do 02.08.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 10, tel. 63 24 85 500 wew. 23.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Załacznik 1

Załącznik 2

Informacja na BIP.

 

Planujesz założyć własną firmę? Brakuje ci kapitału? Zadzwoń!

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie rozpoczyna nabór do projektu „Dotacje dla StartUpów” Możesz starać się o środki finansowe nawet do 40.000 zł. łącznie.  Szczegóły pod numerem telefonu 63 245 30 95 wew. 44 oraz na stronie internetowej www.dotacje.arrkonin.org.pl

 

plakat Dotacje do StartUpow maly

 

 

    Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że czwarty raport Monitoringu Suszy Rolniczej wskazuje na dalsze utrzymywanie się zagrożenia suszą w Państwa Gminie. Szczegóły na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3010/