Zaproszenie do składania ofert
w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w zakresie: wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 586/1 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 575, 582, 584, 585/1 obręb Grodziec.

 

Zapytanie ofertowe

Umowa

Formularz ofertowy

 

 

Grodziec, dnia 1 lutego 2016 r.

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 LUTEGO /WTOREK/ 2017 ROKU O GODZ. 08:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;

  2. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

  3. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

 

GRODZIEC, DNIA 30 STYCZNIA 2017 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH
    DNIA 06 LUTEGO 2017 ROKU /PONIEDZIAŁEK / GODZ. 08:30.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska

 

 

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 31.01.2017 r. do 20.02.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Anna Andrzejewska

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - do pobrania