Informacja

   Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku

Termin  składania wniosków:

- od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego  2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2016 r.

Urząd Gminy w Grodźcu informuje, że od 01.08.2016 r. zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – mieszczący się przy ul. Żurawin w Rychwale (na terenie oczyszczalni ścieków).

Odpady od mieszkańców Gminy Grodziec przyjmowane będą w każdą pierwszą środę miesiąca  w godzinach od 7.30 do 15.00.

Do PSZOK mieszkańcy  mogą dostarczać bezpłatnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 

    W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku długotrwałej suszy informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych, które powstały w wyniku suszy w 2016 r.
    Szacowaniu strat wyrządzonych przez suszę w Gminie Grodziec podlegają następujące uprawy:

  • zboża ozime
  • zboża jare
  • rośliny strączkowe
  • rzepak i rzepik
  • łąki trwałe
  • krzewy owocowe

 

list Prezesa KRUS