Informacja o planowanych naborach wniosków w 2017 roku.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” informuje, iż w pierwszym półroczu 2017 roku zgodnie z Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność planuje ogłosić nabory na:

Operacje duże w zakresie:

- tworzenia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – limit dostępnych środków - 1 102 167,00 zł
- infrastruktury kulturalnej – limit dostępnych środków - 233 333,00 zł

 

GRODZIEC, DNIA 02 STYCZNIA 2017 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

1) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
DNIA 10 STYCZNIA 2017 ROKU /WTOREK / GODZ. 13:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Popieluch

 

GRODZIEC, DNIA 28 GRUDNIA 2016 R.

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 05 STYCZNIA /CZWARTEK/ 2016 ROKU O GODZ. 08:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

1) KOMISJA REWIZYJNA;

2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak