Grodziec, dnia 11.01.2017 r.

OR.0002.24.2017

 

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./.

z w o ł u j ę XXIV Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 26 stycznia 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 8.30
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

 

plakat maly

 

Link do opisu, regulaminu i harmonogramu Olimpiady na stronie:
http://newtechlodz.com/index.php?ids=112&id=834

 

Program Olimpiady

Harmonogram

 

 

    Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2017. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Urzędzie Gminy w Grodźcu, Starostwie Powiatowym w Koninie oraz do pobrania na stronie internetowej: http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1.html?pid=5468

    Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie od stycznia 2017 r. wraz z oświadczeniem. Przedmiotowe dokumenty muszą zostać podpisane przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Wnioski realizowane będą według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Koninie.

    Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji lub 100% kosztów transportu i utylizacji wcześniej zdjętego pokrycia dachowego.
    Jednocześnie przy zamiarze wymiany dachu na nowy, bez zmiany konstrukcji, należy dokonać zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym.
W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska