EUSILC

Informujemy, iż w okresie: kwiecień - czerwiec 2018 r. na terenie całej Polski przeprowadzane będzie Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC). W celu zrealizowania wywiadów, ankieterzy z urzędów statystycznych we wszystkich województwach odwiedzą wylosowane gospodarstwa domowe.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/europejskie-badanie-warunkow-zycia-ludnosci-eu-silc/

 

 

 KRUS                                                        upadek 

 

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie
informuje:
„Upadek to nie przypadek”

 

    Upadki osób w gospodarstwie rolnym to najliczniejsza grupa wśród wszystkich zdarzeń wypadkowych corocznie zgłaszanych do KRUS.
    Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że w 2017 roku wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy z czego ok. połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.
    Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do upadków osób dochodzi najczęściej na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych oraz upadków
z wysokości tj. drabin i schodów.

 

Grodziec, dnia 04 kwietnia 2018 r.

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 12 KWIETNIA /CZWARTEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  3. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak