Informuję, że w dniach od 17 sierpnia do 30 sierpnia 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec będzie nieczynna.

 

Kierownik biblioteki
/-/ Katarzyna Gromala

 

Wójt Gminy Grodziec informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2018/2019

 

1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi
w zależności od sytuacji rodzinnej są:

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
  3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
  4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
  5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
  6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38; 62-580 Grodziec tel. 63 246 31 40

 

/- / Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Do pobrania:

 

Grodziec, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 17 SIERPNIA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 8.30

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski

 

logo

 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi bezpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy Grodziec