Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Obszar: Województwo wielkopolskie

Prognoza na I dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.08.2017 do godz. 07:30 dnia 31.08.2017
Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/-
Orientacyjny przebieg: nie dotyczy

Prognoza na II dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 31.08.2017 do godz. 07:30 dnia 01.09.2017
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prognoza na III dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 01.09.2017 do godz. 07:30 dnia 02.09.2017
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm.

Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Szewczak
Data wydania: godz. 13:57 dnia 29.08.2017

 

OR.0002.30.2017

Grodziec, dnia 21.08.2017 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./

z w o ł u j ę XXX sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 29 sierpnia 2017 roku /tj. wtorek/ o godz. 13.00
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy Grodziec.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
 8. Propozycje budżetowe na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Grodziec do realizacji projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostepnienie elektronicznych usług publicznych”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z.o.o. z siedzibą w Koninie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Grodziec nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi do Prokuratury Rejonowej w Koninie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie XXX sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Załączniki: