GRODZIEC, DNIA 13 marca 2017 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU I GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 16 MARCA 2017 Z GODZINY 12:00 NA DZIEŃ 15 MARCA /ŚRODA/ 2017 ROKU NA GODZINĘ 8:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski