Przeterminowane lekarstwa i zużyte baterie

 

Wójt Gminy Grodziec informuje o miejscach, gdzie można dostarczać następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych:

  • przeterminowane lekarstwa - Ośrodek Zdrowia Grodziec, ul. Główna 38,

    - do pojemnika należy wrzucać wyłącznie przeterminowane lekarstwa bez papierowych opakowań i ulotek informacyjnych,

  • zużyte baterie – Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17 (przy głównym wejściu).

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Czerwcowe badanie rolnicze.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2017,87,1.html

 

Ulotka informacyjna - do pobrania

Plakat - do pobrania