Wójt Gminy Grodziec informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb), ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z aktualizacją powyższych ewidencji zwracam się do mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe o wypełnienie zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy osobiście, listownie lub do sołtysów w terminie do 17.07.2017 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (pokój nr 10), na stronie internetowej gminy, u sołtysów oraz pracowników dokonujących odczytów liczników wody.

 

Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych!
Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!

 

butla

Pełna informacja do pobrania.

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację nowych programów skierowanych do osób niepełnosprawnych i pracodawców tj:

  1. "ABSOLWENT" (ulotka do pobrania)
  2. PRACA-INTEGRACJA (ulotka do pobrania)
  3. STABILNE ZATRUDNIENIE (ulotka do pobrania)

Oddział Wielkopolski PFRON w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej pod tytułem  "Osoby niepełnosprawne - szansą dla pracodawców publicznych i prywatnych"  będzie organizatorem Konferencji, która odbędzie się 21 czerwca br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.