Grodziec, dnia 21 sierpnia 2017 r.

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 SIERPNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2017 ROKU O GODZ. 08.30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

1) KOMISJA REWIZYJNA;

 

2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

 

3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

 

4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Obszar: Województwo wielkopolskie

Prognoza na I dobę

Ważność:

od godz. 07:30 dnia 17.08.2017
do godz. 07:30 dnia 18.08.2017
Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/-
Orientacyjny przebieg: nie dotyczy

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Grodziec informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2017/2018

 

1. Na podstawie art. 90n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu pokój nr 6.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny: zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od renty, emerytury.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.
  3. Zaświadczenie ze szkoły lub decyzja o pobieraniu innego stypendium.
  4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, lub o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.
  5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna , specjalnym zasiłku opiekuńczym.
  6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie od osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu pokój nr 6 lub telefonicznie (63) 2485500 wew. 37,38.

 

/- / Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - DOC

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - PDF