INFORMACJA

 

Wójt Gminy Grodziec przypomina o terminie płatności drugiej raty podatków, który upływa 15 maja 2018 roku.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

INFORMACJA

 

    Informuję, że dnia 4 maja ( piątek ) 2018 roku Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec będzie nieczynna.

 

Kierownik biblioteki
/-/ Katarzyna Gromala

 

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zaprasza serdecznie zainteresowanych mieszkańców obszaru na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 2 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” o godz. 12:00. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną projekty zmian w:

 

  • Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  • Procedurach i kryteriach wyboru operacji dużych (większych niż granty)/wnioskodawców innych niż LGD,
  • Procedurach i kryteriach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.