Ogłoszenie w sprawie projektu
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego”

 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2016, poz. 1867 ze zm.), Prezydent Miasta Konina informuje, iż opracowany projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego”, zwany też Planem Transportowym, od dnia 16 lutego 2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, pok. 207, w godz. od.8.00 do 15.00.

 

MARZEC Z PIT maly

 

 

Instytut Szkoleniowo – Badawczy MERIDUM realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych w podregionie konińskim

 

    Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 29 r.ż. ze statusem osoby bezrobotnej, poszukującej pracy, biernej zawodowo, niepełnosprawnej na spotkanie organizacyjne projektu „Program aktywizacji zawodowej mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych w podregionie konińskim” w dniu 9.03.2017 o godz. 17:00 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.