W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 13.06.2017 r. do 04.07.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Anna Andrzejewska

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017

Rysunek poglądowy część dzaiałki 451_2

 

 

Informacja Przedszkole Samorzadowe maly

 

Grodziec, dnia 12.06.2017

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec.

 

    W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2017r., informujemy o ponownym obowiązku dokonywania zgłoszeń do właściwego administracyjnie Urzędu Gminy, drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ podlega karze pieniężnej.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska