INFORMACJA


Dnia 23 maja 2017 r. o godz. 18.00 w remizie OSP Lipice
odbędzie się spotkanie informacyjne poprowadzone przez partnera INEA
dla mieszkańców z terenu


LIPIC, MOKREGO i JUNNA


w sprawie sieci światłowodowej.


Na spotkaniu omówione zostaną warunki podłączenia do sieci. Osoby zainteresowane proszone są o zabranie na spotkanie aktualnych umów z obecnym operatorem w celu przedstawienia oferty dostosowanej do potrzeb użytkownika.

Partner INEA: Jarosław Majkowski tel. 507 034 640

swiatlowod

 

    Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018".

 

Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 22017 roku.

 

Więcej informacji do pobrania.

 

 

Wybicki

 

 

 

 

 

 

 

II EDYCJA KONKURSU WIEDZY
O GEN. JÓZEFIE RUFINIE WYBICKIM I POLSKICH SYMBOLACH NARODOWYCH


Śrem, maj 2017 r.

Regulamin do pobrania.