Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w styczniu br. rozpoczął rekrutacje do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pup.konin.pl w ramach ww. projektu są zamieszczone informacje o naborach:

  • Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,

  • Wniosków bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie szkolenia,

  • Wniosków o organizację prac interwencyjnych,

  • Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,

  • Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Do pobrania:

Nabór - szkolenia   Nabór - szkolenia   Nabór - Prace interwencyjne
Nabór - Bon na zasiedlenieNabór - Bon na zasiedlenie        Nabór - dotacjeNabór - dotacje

Grodziec, dnia 13.02.2017 r.

OR.0002.25.2017

 

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./.

z w o ł u j ę XXV Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 23 lutego 2017 roku / tj. czwartek / o godz. 13.00
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Grodziec, dnia 10 lutego 2016 r.

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 LUTEGO /PONIEDZIAŁEK/ 2017 ROKU O GODZ. 08:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;

  2. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

  3. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

 

W związku ze zmianami przepisów podatkowych jakie niesie nowy rok – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie informuje, że w dniu 28.02.2017 r. w siedzibie tut. Urzędu o godz. 9.00 (bud. A, I piętro, sala 107) odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich chętnych podatników. Podczas spotkania poruszone zostaną zmiany w prawie podatkowym.

Więcej informacji...