Mimo nie najlepszej aury Gmina Grodziec nie zwalnia tempa jeśli chodzi o inwestycje. Po nowej drodze w sołectwie Junno przyszła kolej na Mokre i plac zabaw w tej miejscowości. Pieniądze na ten cel pozyskano z programu LEADER we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.
Przypomnijmy, że 1 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska podpisała z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowy na dofinansowanie 3 zadań. W grupie tej znalazło się również zadanie pn. „Mokre – wieś przyjazna mieszkańcom” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Mokre. Całkowita wartość projektu to 63 827,00 zł z czego Gmina Grodziec otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 610,00 zł, tj. 63,63%. Budowa placu zabaw przyczyniła się do integracji lokalnej społeczności, w prace przygotowujące teren pod montaż urządzeń zabawowych zaangażowało się wielu mieszkańców sołectwa.

Mokre male

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będzią „Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych” oraz „Badanie sadów wg gatunków i odmian”.

 

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2017,107,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

 

Do pobrania:

 

 

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 07.11.2017 r. do 28.11.2017 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do dzierżawy.