Ruszyła kampania „Stop pożarom traw”

Przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźnienia gleby. Od pokoleń panuje przekonanie, że spalanie trawy powoduje szybszy i bujniejszy jej odrost.

Jest to całkowicie błędne myślenie!

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw:

  • powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym-ziemia wyjaławia się,
  • do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami,
  • jest przyczyną wielu pożarów, które prowadzą niejednokrotnie do wypadków śmiertelnych,
  • powoduje spustoszenie dla fauny i flory – ginie wiele gatunków zwierząt (mrówki, dżdżownice, ptaki, płazy oraz często przypadkiem zwierzęta domowe.

 

Informacja
dla przyszłych świadczeniobiorców renty lub emerytury z KRUS

 

W związku z licznymi wnioskami o wydanie zaświadczenia lub karty nieczynnej o ubezpieczeniu emerytalno – rentowym uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Grodźcu nie może potwierdzić żądanych informacji, ponieważ nie posiada dokumentacji z tym związanych.
Urząd Gminy w Grodźcu nie prowadzi również ewidencji gruntów. Ewidencja ta jest prowadzona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie ul. Benesza 1.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w kwietniu i maju br. na ternie Państwa jednostki, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/ .

 

Więcej informacji do pobrania.

 

 

Grodziec, dnia 29 marzec 2017

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec.

 

    Pragnę zaapelować do rolników, którzy użytkują grunty rolne przylegające do dróg gminnych oraz urządzeń melioracji, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie naruszać pasa drogowego oraz nie zaorywać rowów.

    W ostatnim czasie nasilił się problem dotyczący zaorywania dróg gminnych oraz przydrożnych rowów. Działania takie powodują szereg problemów oraz generują wysokie koszty poniesione w celu naprawy zniszczonych dróg oraz prac w zakresie odtworzenia rowów. Niezwykle istotnym w tej sprawie jest także aspekt społeczny, ponieważ nierozważnie prowadzone prace polowe są powodem konfliktów wśród społeczeństwa.

    Jednocześnie informuję, iż w przypadku naruszenia pasa drogowego lub dewastacji urządzeń melioracyjnych, Gmina Grodziec będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku, stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec osób niszczących drogi gminne oraz urządzenia melioracji wodnej.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska