Grodziec, dnia 28 maja 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

 

    W związku z planowaną inwestycją realizowaną przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku od granicy gmin Gizałki/Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał” informuję, o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektową na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 1600 w lokalu „Madera” w Królikowie. Dokumentacja projektowa do wglądu dostępna również będzie w Urzędzie Gminy Grodziec w dni robocze w godz. 730 - 1530 do dnia 8 czerwca 2018 r.

 

    W okresie wyłożenia projektu do wglądu można zgłaszać uwagi do danych ujawnionych w projekcie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

Grodziec, dnia 28 maja 2018 r.

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 04 CZERWCA /PONIEDZIAŁEK/ 2018 ROKU O GODZ. 14:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji
Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

/-/ Agata Różańska

 

W związku z wejściem w życie ustawy o „OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH” informujemy, że rolnik który podpisał ZGODE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, której druk wraz informacją otrzymał, zadeklarował jednocześnie członkostwo w spółce.

Członkiem „SPÓŁKI” może być tylko właściciel gruntów nie dzierżawca.

Członek „SPÓŁKI” ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Do wglądu w dane osobowe członka ma osoba przez niego upoważniona pisemnie, następca prawny, żona, brat, siostra, mama lub inny członek rodziny. Druk upoważnienia można pobrać w biurze „SPOLKI”.

Na gruntach właścicieli którzy nie złożyli „ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH” nie będą wykonywane przez „SPOŁKE” żadne prace związane z osuszaniem i udrażnianiem urządzeń wodnych.

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej

Stanisław Rowiński

 

    Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem. Jednym z takich działań jest przygotowana w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec specjalna wystawa książek pt. „Z myślą o Niepodległej”. Ekspozycja zawiera najistotniejsze ze względu na swoją kulturotwórczą wartość dzieła, w których na przestrzeni stuleci wyrażał się duch polskiej wolności inspirujący Polaków pod zaborami do heroicznej walki o niepodległość i byt narodowy swojej Ojczyzny. Przez cały rok na półkach grodzieckiej książnicy będą pojawiać się sukcesywnie także nowe tytuły nawiązujące do tego historycznego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

DSC04277 male