Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w grudniu br. na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą dwa badania ankietowe:

  • „Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego” ,
  • „Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej”.


Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-grudzien-2017,109,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

 

 

Wójt Gminy Grodziec organizuje w dniu 5 grudnia 2017 r. zbiórkę dla mieszkańców Gminy Czerniejewo, którzy zostali poszkodowani w wyniku tegorocznych nawałnic.


Zbierane będą: ziarno, siano, słoma i kiszonki.


Mieszkańcy, którzy wyrażą chęć pomocy proszeni są o zgłoszenie się do sołtysa. Liczy się każda, choćby najmniejsza ilość przekazanych produktów rolnych.


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec.


Zachęcamy do wsparcia poszkodowanych rolników.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska