Grodziec, dnia 31.08.2018 r.

OR.0002.44.2018

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 10 września 2018 roku /tj. poniedziałek/ o godz.14.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 31 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 WRZEŚNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2018 ROKU O GODZ. 10:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 


Grodziec, dnia 31.08.2018r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRODZIEC

 

    W związku z prośbą Komisarza Wyborczego w Koninie, skierowaną do Wójta Gminy Grodziec o wskazanie 7 kandydatów do prac w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Grodźcu, proszę osoby zainteresowane o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Grodziec w terminie od 3 do 5 września 2018 roku.

Powołanie osób chętnych może nastąpić wyłącznie w sytuacji braku kandydatów wskazanych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Szczegółowych informacji udziela Beata Nowicka pokój nr 1; tel. 63 2485500 w. 36.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska