17 października br. o godz. 15:00 w siedzibie Nadleśnictwa Grodziec przy ul. Leśnej 50, podczas konferencji prasowej, Maciej Sytek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisze umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20014-2020 projektu pt. ,,Samorządy i Lasy Państwowe- razem dla grodzieckiej przyrody’’. Gmina otrzyma wsparcie w wysokości blisko 800 tys. zł, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rozbudowę Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu, budowę edukacyjnej ścieżki ekologicznej w ciągu drogi powiatowej prowadzącej do Ośrodka Edukacji Leśnej, jej wyposażenie oraz budowę tzw. terenowych punktów edukacyjnych. Dofinansowane zostaną także wycieczki edukacyjne i warsztaty ekologiczne. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Konińskim i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec. Celem przedsięwzięcia jest edukacja mieszkańców w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Biuro Prasowe UMWW

 

logo

KONKURS PLASTYCZNY
„Ojczyznę szanujesz - śmieci segregujesz”

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Grodziec do udziału w gminnym konkursie plastycznym pn. „Ojczyznę szanujesz - śmieci segregujesz”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi na temat „Ojczyznę szanujesz - śmieci segregujesz”. Pracę wraz z wypełnionym załącznikiem Nr 1 do Regulaminu konkursowego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2018 r. w sekretariacie szkoły.
Szczegóły konkursu w Regulaminie.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/Anna Andrzejewska

Do pobrania: