GRODZIEC, DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

 


INFORMACJA


   INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 /ŚRODA/ 2016 ROKU O GODZ. 8:30 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

1) KOMISJA REWIZYJNA;

2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

male przetworstwo

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

 

    29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016r.
    Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”przeznaczony jest dla rolników, domowników lub  małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.


OS.0002.21.2016

Grodziec, dnia 17.10.2016r.

 SESJA ZOSTAŁA ODWOŁANA

Mieszkańcy Gminy Grodziec


Na podstawie art. 20 ust.3ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446/

z w o ł u j ę nadzwyczajną XXI Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 17 października 2016 roku /tj. poniedziałek./ o godz. 16.00
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Grodziec, gmina Grodziec.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie  nadzwyczajnej XXI Sesji Rady Gminy Grodziec.


Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/  Mariusz Woźniak

 

Biuro Powiatowe w Koninie ARiMR informuje o zmieniających się przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt ( pełna informacja do pobrania ) na terenie Państwa gmin.

 

Osoby do kontaktu w wyżej wymienionym temacie:

  • Paulina Witucka Naczelnik WRZ BP ARiMR 632457156,
  • Edyta Jarecka 632457762,
  • Wojciech Grzesiowski 632457763