Z początkiem września w II Oddziale ZUS w Poznaniu, uruchomione zostaną nowe stanowiska doradcze przeznaczone do obsługi klientów zalegających z realizacją swoich zobowiązań w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne.

doradcy ZUS Konin 2

Powołanie doradców będzie sprzyjać skróceniu czasu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi względnie rozłożenie na raty powstałych zobowiązań, a także zwiększeniu liczby spraw pozytywnie rozpatrywanych. Doradca ds. ulg i umorzeń pomoże również wypełnić niezbędne dokumenty i wesprze klientów w trakcie rozpatrywania sprawy.

Jesteśmy przekonani, iż uruchomienie specjalnego stanowiska doradczego pomoże wielu przedsiębiorcom w usprawnieniu ich kontaktów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Informacja dotycząca
składania wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

 


Wójt Gminy w Grodźcu informuje, że od 1 listopada 2016 r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września 2016 r.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z kompletem dokumentów w terminie:

 

  • do dnia 30 września – specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada.
  • od 1 października do 30 listopada - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia.

 

Nadmieniam, iż w okresie zasiłkowym 2016/2017 obowiązują dochody za 2015 r.


Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy pobierać i składać w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy w Grodźcu.


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

 

Informacja dotycząca
składania wniosków o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy 2016/2017

 

Wójt Gminy w Grodźcu informuje, że od 1 października 2016 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2016/2017. Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 r.

 

W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów w terminie:

 

  • do dnia 31 sierpnia - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 31 października.
  • od 1 września do 31 października - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 30 listopada.

 

Podstawowym kryterium jest dochód rodziny z 2015 r., który w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725,00 zł.

 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy pobrać i składać w pok. nr 1 budynku Urzędu Gminy w Grodźcu

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

 

Informacja dotycząca
składania wniosków o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

 

Wójt Gminy w Grodźcu informuje, że od 1 listopada 2016 r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września 2016 r.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów w terminie:

  • do dnia 30 września - świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada.
  • od 1 października do 30 listopada - świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia.

 

Nadmieniam, iż w okresie zasiłkowym 2016/2017 obowiązują dochody za 2015 r.

Świadczeniobiorcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2015/2016 których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2016 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2016 r.


Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy pobierać i składać w pokoju nr 1 budynku Urzędu Gminy w Grodźcu.

 


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska