Zaproszenie do składania ofert
w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w zakresie: wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Grodziec, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 586/1 obręb Grodziec z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 575, 582, 584, 585/1 obręb Grodziec.

 

Zapytanie ofertowe

Umowa

Formularz ofertowy

 

 

Grodziec, dnia 1 lutego 2016 r.

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 LUTEGO /WTOREK/ 2017 ROKU O GODZ. 08:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;

  2. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

  3. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

 

GRODZIEC, DNIA 30 STYCZNIA 2017 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH
    DNIA 06 LUTEGO 2017 ROKU /PONIEDZIAŁEK / GODZ. 08:30.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska