Grodziec, dnia 3.01. 2019 r.

INFORMACJA

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 8 STYCZNIA /WTOREK/ 2019 ROKU O GODZ. 12:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Zenon Olejniczak

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy wystąpić z wnioskiem do Kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego (DJP).
Dokument wydany przez Kierownika dołącza się do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT.
Wzrasta limit dla powierzchni użytków rolnych – 100 l
dla DJP – 30 l.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

K O M U N I K A T
KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I
z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).

 image001       image002