Wójt Gminy Grodziec informuje, iż Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie 2019".
Szczegóły programu oraz pliki do pobrania dostępne poniżej oraz pod adresem:

http://www.sswp.com.pl/dzialaj-lokalnie-2019.html

 

Do pobrania:

 

    Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. poz. 246) Komisarz Wyborczy w Koninie I wykonujący czynności wyborcze na obszarze swojej właściwości terytorialnej obejmującej powiaty: kolski , koniński, turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. informuje:

  1. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione:

    1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
    2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
    3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

LogoWFOSiGW

INFORMACJA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie organizuje spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Konińskiego zainteresowanych Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Koninie - sala konferencyjna nr 252 (I piętro)

Starostwo Powiatowe w Koninie
Al. 1-go Maja 9
62-510 Konin

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wielu z Państwa niebawem wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą posiadały własne strony internetowe. Ułatwi to kontakt z daną instytucją, pozwoli na bieżące śledzenie jej działalności oraz na zdalny dostęp do wielu cennych informacji, w tym wniosków i dokumentów.
Obecnie własne strony internetowe posiadają:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu: https://zsgrodziec.edupage.org/

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie: http://spkrolikow.szkolnastrona.pl/

- Przedszkole Samorządowe w Grodźcu: http://www.przedszkolegrodziec.szkolnastrona.pl/

 

Od kilku dni swoją działalność w sieci rozpoczął także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, który jest do Państwa dyspozycji pod adresem: http://www.grodziec.gopsinfo.pl/

GOPS w sieci

Zachęcamy do odwiedzenia strony i udostępniania tej informacji naszym mieszkańcom.

Wkrótce swoją obecność w Internecie zaznaczy także Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak