W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku długotrwałej suszy informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych, które powstały w wyniku suszy w 2016 r.
    Szacowaniu strat wyrządzonych przez suszę w Gminie Grodziec podlegają następujące uprawy:

  • zboża ozime
  • zboża jare
  • rośliny strączkowe
  • rzepak i rzepik
  • łąki trwałe
  • krzewy owocowe

 

list Prezesa KRUS

 

 

 

PSP

 

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów z obszaru działania tj. gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.  W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 5000 zł, które będą wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca).

Do ubiegania się o stypendium na I rok studiów uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponad gimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

1   2   3   4   5  

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Powiat Koniński. Z energią dla rozwoju wsi

 

Zarabiać na produktach lokalnych, a nie tylko je wytwarzać – tak najkrócej streścić można intencje projektu dla osób ze środowisk wiejskich, którego realizację rozpoczyna Powiat Koniński. W szkoleniach dotyczących tworzenia produktów wezmą udział nie tylko lokalni wytwórcy i panie z kół gospodyń wiejskich, ale też młodzi mieszkańcy wsi.

Projekt „Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Głównym jego celem jest aktywizacja mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.