GRODZIEC, DNIA 30 MAJA 2016 LR.


INFORMACJA


  INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13 CZERWCA  /PONIEDZIAŁEK/ 2016 ROKU O GODZ. 11:30 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:     

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  3. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.


Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

 

GRODZIEC, DNIA 27 MAJA 2016 R.


Z A W I A D O M I E N I E

 

  PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.     

  1. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO – DNIA 02 CZERWCA 2016 ROKU GODZ. 8:00 /CZWARTEK/.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Popieluch

 

 

DYŻUR

Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec

 

  Przewodniczący Rady Gminy Grodziec uprzejmie informuje, że przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 8:00 do 10:00 w pokoju nr 13 lub w miejscu umówionym z zainteresowanym poza Urzędem Gminy.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Pani Krystyna Szynkiewicz w biurze Rady Gminy, pokój nr 14, tel. (63) 2485500 wew. 30.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

WÓJT GMINY GRODZIEC


informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 24.05.2016 r. do 14.06.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 10, tel. 63 24 85 500 wew. 23.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Informacja na BIP.