GRODZIEC, DNIA 19  MAJA  2016 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

1) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, HKULTURY I SPRAW SOCJALNYCH – DNIA 24  MAJA /WTOREK / 2016 ROKU GODZ. 13:00.

 


Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska

INFORMACJA

Informuję,  że dnia  2  maja  (poniedziałek)   2016  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec  będzie nieczynna.


Kierownik biblioteki
/-/ Katarzyna Gromala