GRODZIEC, DNIA  12  WRZEŚNIA  2016 R.

Z A W I A D O M I E N I E


PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:


1) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH – DNIA 20 WRZEŚNIA 2016 ROKU /wtorek / 2016 ROKU GODZ. 14:00.


Przewodnicząca Komisji

/-/  Agata Różańska

 

GRODZIEC, DNIA  09  WRZEŚNIA  2016 R.

Z A W I A D O M I E N I E


    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:


1)KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – DNIA 19  WRZEŚNIA 2016 ROKU /PONIEDZIAŁEK / 2016 ROKU GODZ. 14:00.


Przewodniczący Komisji

 /-/  Piotr Andrzejewski

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie przyjmuje chętnych na studia do 23 września br.
Rekrutacja jest elektroniczna, ale jeśli ktoś ma wątpliwości lub pytania, może na miejscu ‒ w PWSZ (ul. Przyjaźni 1 – hol), zarejestrować się z pomocą pracownika uczelnianej rekrutacji. Dokumenty są przyjmowane od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 13.00.

Kandydaci mogą ubiegać się o indeks na 13 kierunkach i 47 specjalnościach. Zdobyte kwalifikacje i dyplom uczelni uprawniają do legitymowania się wykształceniem wyższym I stopnia oraz stanowią podstawę do podjęcia studiów II stopnia ‒ magisterskich. PWSZ prowadzi studia magisterskie na Wydziale Filologicznym (szerzej piszemy o tym w dalszej części materiału).

rekrutacja maly

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Grodziec

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, że zgodnie z nowymi zasadami odbioru odpadów komunalnych, potrzebę odbioru papieru i tektury należy zgłosić w terminie minimum 1 tygodnia przed planowanym odbiorem ( tel. 63 2485500 w. 23 pok. nr 10 ).


Zgodnie z harmonogramem odbiór papieru i tektury odbędzie się 12 października 2016r.


Reklamację na świadczone usługi odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy Grodziec w dniu świadczenia usługi lub w dniu następnym po dacie odbioru wynikającej z harmonogramu.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska