Drodzy Mieszkańcy,
uprzejmie informuję, że zgodnie z zapowiedzią swoją działalność w sieci rozpoczęła także Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec. Jest ona dostępna w Internecie pod adresem: https://bpggrodziec.naszabiblioteka.com/

1

 

UWAGA

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

od 10.05.2019r. do 20.06.2019r.

Do pobrania:

 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8b pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w Gminie Grodziec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§ 1.

W związku z tym, że do Komisji Obwodowej Nr 3 w Królikowie Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych w ustawowym terminie dokonali zgłoszeń kandydatów poniżej ustawowego składu, nastąpi uzupełnienie składu spośród wyborców, którzy zgłosili swoje kandydatury samodzielnie.
Skład OKW Nr 3 w Królikowie zostanie uzupełniony o 1 osobę.

§ 2.

W związku z tym, że liczba zgłoszeń dokonanych przez wyborców przekracza liczbę wskazaną w § 1, członka komisji wyłoni losowanie, które odbędzie się w dniu 02.05.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

/-/ Michał Jankowski

 

 

GRODZIEC, DNIA 30 KWIETNIA 2019 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZADU, BUDŻETU I PORZADKU PUBLICZNEGO

 

Z GODZINY 13.00 NA GODZINĘ 10.00

 

DNIA 8 MAJA /ŚRODA/ 2019 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Kazimierz Kaźmierski