Wójt Gminy Grodziec zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne:

  • „TERMO 2017” – termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

  • „PIECYK 2017” – wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.

 

Na spotkaniu przedstawione zostaną najważniejsze zasady dotyczące zakresu, terminów i warunków uzyskania pomocy na ww. inwestycje.
Tematem spotkania będzie także:

  • wsparcie inwestycji dla osób fizycznych z zakresu ochrony środowiska realizowanych w formie dopłat do kredytów bankowych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska i Banki Spółdzielcze,

  • wsparcie inwestycji dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.


Spotkanie odbędzie się 7 marca 2017 r. o godzinie 13.30 w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Grodźcu.

Spotkanie poprowadzone zostanie przez doradcę energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

1

Wójt Gminy Grodziec

/-/Anna Andrzejewska

2 3

 

Folwark Grodziec Sp. z o.o.

ul. Parkowa 5F

62-586 Grodziec


 Poszukujemy osoby do sprzątania pomieszczeń biurowo - socjalnych.

Praca na umowę, 2x w tygodniu po południu (2 - 3 godziny)

Wynagrodzenie do uzgodnienia.

Praca od zaraz.

Tel kontaktowy: 783960146

 

 

eu flag europe for citizens pl2

 

Trwają ogłoszone przez Komisję Europejską konsultacje publiczne dotyczące śródokresowej oceny programu Europa dla Obywateli 2014-2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat wpływu projektów współfinansowanych z programu Europa dla Obywateli w latach 2014-2016, a także wyników działań podjętych w ramach programu. Ocenie podlegać będzie efektywność, wydajność, trafność, spójność oraz wartość dodana projektów.

Zachęcamy do wyrażenia opinii i wypełnienia ankiety.

Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do osób indywidualnych, stron zainteresowanych programem, władz publicznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, beneficjentów, ale również aplikantów, których wnioski zostały odrzucone.

Konsultacje potrwają do 10 kwietnia 2017.

Więcej informacji znajduje się na stronie KE.

 

 

    Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w styczniu br. rozpoczął rekrutacje do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pup.konin.pl w ramach ww. projektu są zamieszczone informacje o naborach:

  • Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,

  • Wniosków bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie szkolenia,

  • Wniosków o organizację prac interwencyjnych,

  • Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,

  • Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Do pobrania:

Nabór - szkolenia   Nabór - szkolenia   Nabór - Prace interwencyjne
Nabór - Bon na zasiedlenieNabór - Bon na zasiedlenie        Nabór - dotacjeNabór - dotacje