Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Grodziec od 50 roku życia.

 

Badania będą dotyczyć:
Profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego)
oraz
Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata)

 

W dniu 02.09.2016 r. o godz.12:50
w Urzędzie Gminy Grodziec ( sala ślubów)
przeprowadzone zostanie  SPOTKANIE EDUKACYJNE.

 

Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań.

Natomiast

 

w dniu 08.09.2016 r.  w godz. 9:00 -13:00
w Zespole Szkół w Grodźcu – sala nr 01
przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK.

 

Informacje dodatkowe:
- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty
- wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres
- zapisy przeprowadzane są przez Państwa Gminę.

 

Zapisy:  SEKRETARIAT URZĘDU GMINY GRODZIEC  TEL. 63 2485500 WEW.27

 

 

    Uprzejmie informuję, że firma Verbum Akademia Szkoleń Sp. z o.o. którą mam zaszczyt kierować realizuje projekt nr RPWP.06.03.01-30-0101/15 „Własna Firma – Twój Sukces” na otrzymanie dotacji na założenie własnej firmy dla kobiet zamieszkałych na terenie Grodźca.

Firma maly

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

  • Udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie 22 700 zł.
  • Wsparcie pomostowe w kwocie 1750 miesięcznie przez okres 1 roku.
  • Kwota 1600 zł na specjalistyczne usługi doradcze.
  • Specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy.
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Istotnym elementem wsparcia w/wym. Projektu jest dotychczas nie stosowane wsparcie pomostowe w kwocie 1750 zł miesięcznie przez okres 1 roku.

Rekrutacja do projektu przewidziana do 31.08.2016 r.
Osobą do kontaktu z ramienia realizatora  projektu jest Pani Halina Nowak tel. 661 291 706
Szczegóły informacji o projekcie zawarte są na stronie internetowej www.gwarancja.com.pl .

 

Z poważaniem.
Andrzej Nowakowski
Prezes Zarządu
VERBUM Akademia Szkoleń Sp. z o.o.

Plakat do pobrania.

 

ZBIÓRKA PRZEPRACOWANEGO OLEJU

 

    Organizowana jest bezpłatna zbiórka przepracowanego oleju, opakowań po olejach i filtrów z terenu nieruchomości.

    Zbiórka odbędzie się w sierpniu 2016. Osoby, które chcą oddać powyższe odpady proszone są o zgłoszenie się do sołtysa do dnia 10.08.2016r.

 

 

DRODZY WŁAŚCICIELE PSÓW


    W związku z nasileniem się problemu zagubionych i wałęsających się po wioskach psów, a także w  trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i zwierząt naszej gminy, prosimy właścicieli psów o zgłaszanie zaginięcia swojego czworonoga do tutejszego Urzędu Gminy. Ułatwi to nam odnalezienie właściciela zagubionego psa, a właścicielom odzyskanie swojego zwierzęcia.


Tel. do kontaktu: (63) 248 55 00 wew. 23

Wójt Gminy Grodziec
/-/Anna Andrzejewska