W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 31.01.2017 r. do 20.02.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Anna Andrzejewska

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - do pobrania

 

 

KRUS

 

 

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

    Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Państwową Inspekcją Pracy.


    Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

KRUS

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza
VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Gmina Grodziec informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

Programy oraz informacje o planowanych terminach naborów wniosków dostępne są na stronie internetowej:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html

 

Dodatkowe informacje do pobrania.