OS.0002.21.2016

Grodziec, dnia 17.10.2016r.

 SESJA ZOSTAŁA ODWOŁANA

Mieszkańcy Gminy Grodziec


Na podstawie art. 20 ust.3ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446/

z w o ł u j ę nadzwyczajną XXI Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 17 października 2016 roku /tj. poniedziałek./ o godz. 16.00
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Grodziec, gmina Grodziec.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie  nadzwyczajnej XXI Sesji Rady Gminy Grodziec.


Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/  Mariusz Woźniak

 

Biuro Powiatowe w Koninie ARiMR informuje o zmieniających się przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt ( pełna informacja do pobrania ) na terenie Państwa gmin.

 

Osoby do kontaktu w wyżej wymienionym temacie:

  • Paulina Witucka Naczelnik WRZ BP ARiMR 632457156,
  • Edyta Jarecka 632457762,
  • Wojciech Grzesiowski 632457763

 


logo

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

UWAGA ! KLESZCZE

kleszcze


Praca i życie na wsi narażają człowieka na zwiększony kontakt z kleszczami, które są nosicielami wielu groźnych chorób. Najczęściej przyczyniają się do zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.

W rolnictwie ,leśnictwie, łowiectwie i rybactwie borelioza to najczęściej występująca choroba zawodowa zakaźna.