GRODZIEC, DNIA 28 GRUDNIA 2016 R.

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 05 STYCZNIA /CZWARTEK/ 2016 ROKU O GODZ. 08:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

1) KOMISJA REWIZYJNA;

2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

 

Informacja dla mieszkańców powiatu konińskiego

 

    Od dnia 27 grudnia 2016r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ministra Polnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Więcej informacji do pobrania.

 

 

OS.0002.23.2016

Grodziec, dnia 20.12.2016 r.

 

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./.

z w o ł u j ę XXIII Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 29 grudnia 2016 roku /tj. czwartek/ o godz. 14.30
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec