W nawiązaniu do pisma Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwracamy się z prośbą do rolników i pszczelarzy o wypowiedzenie się w następujących sprawach:

  • obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
  • oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań, jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

    Do dnia 20 marca 2019 roku Urząd Gminy Grodziec zbiera wnioski i sugestie rolników i pszczelarzy w przedmiotowej sprawie, celem przedłożenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stanowiska w tej sprawie można przesłać w formie elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w wersji papierowej składając w sekretariacie Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

 

    Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)  oraz Uchwały Nr  V/24/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec  (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2019 roku pozycja 2239)  Wójt Gminy Grodziec zawiadamia,  że od dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest świadczeniem nieskładkowym, o specjalnym charakterze, finansowanym ze środków budżetu państwa.
Celem tego świadczenia jest uhonorowanie i zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia bądź innej działalności zarobkowej ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki dzieci i nie mają prawa do emerytury w kwocie równej lub wyższej od najniższej emerytury.

 

Pełna informacja do pobrania.