KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest świadczeniem nieskładkowym, o specjalnym charakterze, finansowanym ze środków budżetu państwa.
Celem tego świadczenia jest uhonorowanie i zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia bądź innej działalności zarobkowej ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki dzieci i nie mają prawa do emerytury w kwocie równej lub wyższej od najniższej emerytury.

 

Pełna informacja do pobrania.

 

KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

BGR

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa .

 

Pełna informacja do pobrania.

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w okresie od 18 marca do 31 maja.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-2019,165,1.html oraz http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

 

Ulotka do pobrania.

 

edowod

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego –
potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania
granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły
używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

  • logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
  • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Pełna informacja do pobrania.