Informacja o rozpoczęciu prac taksacyjnych - strona 1        Informacja o rozpoczęciu prac taksacyjnych - strona 2

 

Grodziec, dnia 25 lutego 2021 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 MARCA /ŚRODA/ 2021 ROKU O GODZ. 13:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC PLAC ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

1) KOMISJA REWIZYJNA;

2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;

3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;

5) KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

 / - / Zenon Olejniczak

 

 

GRODZIEC, DNIA 25 LUTEGO 2021 ROKU

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 5 MARCA /PIĄTEK/ 2021 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Kamil Rezler

Grodziec, dnia 25 lutego 2021 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W DNIU 5 MARCA 2021 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 10.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek