loga programu

Od dnia 4 lipca 2022 r. została uruchomiona internetowa aplikacja do składania wniosków w XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Dostęp do formularza znajduje się na stronie Programu Stypendiów Pomostowych: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie/
Do składania wniosków o stypendium na pierwszy rok studiów zapraszamy tegorocznych maturzystów z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków , którzy posiadają rekomendację Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie". 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/  oraz w siedzibie Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie", ul. Główna 3 w Starym Mieście lub pod nr tel. 665 550 131.

 

Grodziec, dnia 13 lipca 2022 roku.

OR.0002.41.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 559, 1005, 1079) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XLI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 14 lipca 2022 roku /tj. czwartek/ o godz. 10:30
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

 

logo woda

 

    Firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Generalny Wykonawca inwestycji : Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec uprzejmie informuje, że dnia 07.07.2022 r. (czwartek) w godz. od 8:00 do 20:00 planowane są roboty związane w wykonywaniem przyłączy sieci wodociągowej w/w inwestycji, wskutek czego w powyższych godzinach nastąpią przerwy i ograniczenia w dostawie wody w miejscowościach: Grodziec, Wielołęka, Janów, Jaroszewice Grodzieckie, Stare Grądy, Nowe Grądy, Junno, Lipice, Mokre, Stary Borowiec, Nowy Borowiec, Stara Huta, Nowa Huta, Tartak, Stary Tartak oraz Konary.

    Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Grodziec, dnia 27 czerwca 2022 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO
POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
W DNIU 7 LIPCA 2022 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 9:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek