Grodziec, dnia 19.05.2022 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 MAJA /CZWARTEK/ 2022 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC PLAC ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

 

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

    Informuję, że Gmina Grodziec rozpoczęła realizację programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Rolnicy, którzy zgłosiły się do realizacji programu (poprzez złożenie ankiety w lipcu 2021r.) proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Grodziec, ul Główna 17, 62-580 Grodziec (tel. 63 248 55 00 wew. 23).

    Zbiórka folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag realizowana w ramach programu prowadzona będzie w dniach 23-24 maja 2022 r.

Wszystkie wyżej wymienione odpady muszą być posegregowane wg. rodzaju:

  • folia rolnicza,
  • siatki i sznurki do owijania balotów,
  • worki po nawozach,
  • opakowania typu BIG-BAG.

Odpady muszą być oczyszczone z ziemi i błota, inne niż ww. odpady oraz odpady nieoczyszczone nie będą zabierane. Rolnicy w czasie zbiórki odpadów muszą okazać dowód osobisty w celu przygotowania formalności związanych z przekazaniem odpadów. Rolnicy posiadający powyżej 75 ha, którzy posiadają dostęp i wpis do BDO w dniu odbioru muszą mieć wygenerowaną elektroniczną kartę przekazania odpadu.

 

Wójt Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

 

Na podstawie §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz. 625) Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (borecznik sosnowiec), w dniach od 19 maja do 15 lipca 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. Zabiegiem zostaną objęte również lasy innych własności. Dokładny termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony będzie od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika.

 

Grodziec, dnia 12 maja 2022 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/280/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku zwołuję na dzień 20 maja 2022 roku na godz. 7:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański