Grodziec, dnia 30 maja 2022 roku

OR.0002.40.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 1005/

 

z w o ł u j ę XL sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 15 czerwca 2022 roku /tj. środa/ o godz. 12.00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 30.05.2022 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 CZERWCA /ŚRODA/ 2022 ROKU O GODZ. 10:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC PLAC KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- nr 14/2022 dot. operacji dużych ( http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-142022-operacje-duze.html )
- nr 15/2022 dot. operacji dużych ( http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-152022-operacje-duze.html )
- nr 16/2022 dot. podejmowania działalności ( Premia na otwarcie działalności) ( http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-162022-premia-na-otwarcie-dzialalnosci.html )

 

Do pobrania:

 

 

Grodziec, dnia 19 maja 2022 roku

OR.0002.39.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559. 583./

z w o ł u j ę XXXIX sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 26 maja 2022 roku /tj. czwartek/ o godz. 13:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A