Grodziec, dnia 25 kwietnia 2022 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 4 MAJA (ŚRODA) 2022 ROKU O GODZ. 8:00 W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU UL. GŁOWNA 17; 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego 

/-/ Kazimierz Kaźmierski

 

Grodziec, dnia 22 kwietnia 2022 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/280/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku zwołuję na dzień 29 kwietnia 2022 roku na godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański

Grodziec, dnia 22 kwietnia 2022 roku.

OR.0002.38.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 kwietnia 2022 roku /tj. piątek/ o godz. 14:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

 

Grodziec, dnia 20 kwietnia 2022 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W DNIU 28 KWIETNIA 2022 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 10:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek