W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 10 września 2009 r o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1493), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa poniżej udostępniamy dwa zbiory aktów prawnych: Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski.
Proszę kliknąć na odpowiedni link aby wejść do zbioru.

Monitor Polski

Dziennik Ustaw