Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób starszych w gminie Grodziec Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec zorganizowała dla nich kurs komputerowy ECDL. W czwartek, 26 stycznia odbyło się jego uroczyste podsumowanie.

040 2017.01 Senior buszujący w sieci s
    Kurs był adresowany dla osób w wieku 50-67 lat z terenu gminy Grodziec i trwał przez miesiąc styczeń. Podczas szkolenia seniorzy nabyli wiedzę w zakresie podstawowej obsługi komputera, pracy w edytorach tekstu i arkuszu kalkulacyjnym oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. A wszystko to pod okiem doświadczonych trenerów z firmy ReComp Bujakowski, Majewski s.c., którzy przy współpracy z BPG Grodziec przygotowali dla naszych kursantów materiały pomocnicze i specjalny, dostosowany do wieku i umiejętności grupy program edukacyjny.

041 2017.01 Senior buszujący w sieci s
    Kurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Ogromnie cieszyło nas, kiedy z zajęć na zajęcia kursanci przychodzili z coraz większym uśmiechem na twarzy i coraz większą wiarą w to, że nauczą się korzystać z dobrodziejstw nowoczesności. Kursanci wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat szkolenia. Doceniano zarówno pomysł na kurs, jak i miłą i spokojną atmosferę podczas jego trwania. Seniorzy zapewniali niejednokrotnie, że zdobytą wiedzę na pewno wykorzystają w życiu codziennym i że chętnie będą uczestniczyć w kolejnych tego typu kursach. „Pani Kasiu, oby takich więcej i częściej” – to zdanie najczęściej zdało się słyszeć w przerwach na kawę. Wyrazem ich zadowolenia były podziękowania dla Organizatorów szkolenia oraz słodki poczęstunek na zakończenie zajęć.
    Kurs ostatecznie ukończyło 17 seniorów, którzy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymali stosowne zaświadczenia o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego.

042 2017.01 Senior buszujący w sieci s
    Za możliwość przeprowadzenia kursu serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Nowickiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół w Grodźcu – za udostępnienie sali komputerowej i zabezpieczenie techniczne zajęć.

 

Kurs został zorganizowany w ramach projektu „E-UMIEJĘTNOŚCI- POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI”. Celem projektu jest szkolenie z podstaw obsługi komputera ECDL. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych. Jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Galeria fotografii.