Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił konkurs dla gmin w których użytkownicy gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. dokonają samospisu internetowego.
Na gminy o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw w kanale samospisu czekają cenne nagrody: komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne i tablety.
Mieszkańców Gminy Grodziec którzy się jeszcze nie spisali zachęcamy do dokonania samospisu.

INFOLINIA SPISOWA
22 279 99 99

Dodatkowe numery dla miasta Konin i powiatu: konińskiego, tureckiego, kolskiego:
- 63 24 99 403,
- 63 24 99 412,
- 63 24 99 423.

Spis przez internet
https://psr2020.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

Zapraszamy do dokonania samospisu w Gminnym Biurze Spisowym w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec - pokój nr 15, tel.: 63 248 55 00 w. 29 lub 23

 Plakat 1 - Spis Rolny          Plakat 2 - Spis Rolny