Przedszkole GrodziecPrzedszkole Samorządowe w Grodźcu
Pl. ks. Abp B. Dąbrowskiego 4
62-580 Grodziec
tel.  063 248 52 73
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.przedszkolegrodziec.szkolnastrona.pl/

Dyrektor  mgr Anna Juszczak

 

    Przedszkole było pierwszą placówką zrzeszającą dzieci w Gminie Grodziec. Około 1905 roku wraz z budową Kościoła powstała ochronka zwana później przedszkolem. Hrabina Maria Kwilecka, właścicielka majątku grodzieckiego, wspomniała w liście z dnia 06.01.1997r.: „Ochronka była zawsze rodzajem pierwszej szkoły w języku ojczystym, w czasach gdy język ten był zakazany w szkolnictwie przez rosyjskiego zaborcę. Gdy nastałam w Grodźcu jako żona kolejnego właściciela, jeden z najpoważniejszych obywateli miejscowych zwrócił się do mnie z zapewnieniem, że gdyby nie ochronka i starania mojej teściowej nikt z miejscowych nie umiałby ani czytać ani pisać po polsku”.

    Przedszkole z powodu braku lokalu ze względu na stan obiektu, przez wiele lat mieściło się w posesjach prywatnych, by w końcu, w dniu 1 września 1997 roku rozpocząć pracę w obecnym budynku, wracając jednocześnie na miejsce pierwotnie wybudowanego przedszkola.

    Przedszkole jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Grodziec. W przedszkolu funkcjonują obecnie cztery grupy wiekowe. Placówka dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kadrę przedszkola stanowią wykwalifikowani pedagodzy oraz pracownicy administracyjno-obsługowi. Przedszkole dysponuje zapleczem kuchennym zapewniając dzieciom pełne wyżywienie.

    W związku z zainteresowaniem rodziców edukacją przedszkolną dla swoich dzieci, władze samorządowe w 2009 roku podjęły decyzję o rozbudowie przedszkola o dodatkową salę. W tym czasie realizowano dwuletni projekt EFS „Przedszkole moich marzeń w wiejskiej Gminie Grodziec”. Mimo zwiększenia powierzchni przedszkola placówka pracowała w systemie zmianowym i nie gwarantowała miejsca wszystkim dzieciom, dlatego też w 2019 roku dzięki decyzji Władz Samorządowych, adoptowano dwie sale szkolne na przedszkolne. Dodatkowa sala pozwoliła na realizację kolejnego projektu unijnego współfinansowanego z EFS „Przedszkole Marzeń w Gminie Grodziec”, kierowanego do dzieci 3,4-letnich.

    Dzięki projektom EFS przedszkole zostało wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, plac zabaw oraz w znaczący sposób wpłynęły na rozwój edukacji przedszkolnej.

    Przedszkole oprócz obowiązkowych zajęć, realizuje różnorodne programy, projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne, które podnoszą atrakcyjność zajęć i umożliwiają rozwijanie kompetencji kluczowych. Placówka oferuje dzieciom różnorodne zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, a także zajęcia rytmiczno – taneczne.

    Promujemy naszą placówkę i nasz dorobek na zewnątrz. Przedszkole czynnie uczestniczy w życiu kulturalno-społecznym mieszkańców Gminy Grodziec. Corocznie przedszkolaki uświetniają swoimi występami uroczystości lokalne wzbudzając w środowisku wiele wzruszenia i zachwyt z prezentowanego poziomu artystycznego. Dzieci i rodzice z przedszkola biorą udział w konkursach organizowanych wewnątrz przedszkola oraz w konkursach ogólnopolskich, za udział w których placówka często jest nagradzana. Oprócz nagród, wyróżnień i podziękowań przedszkole posiada certyfikaty m.in. takie jak: „Przedszkole Młodych Patriotów”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, czy nominacja ”Przedszkola na medal 2019”.

    Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych, oryginalnych rozwiązań. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i problemy każdego dziecka.