Grodziec palac1Zespół  Dworski -   W Grodźcu znajduje się zespół pałacowo - parkowy   o powierzchni 16.12 ha . W parku krajobrazowym ze śladami osiemnastowiecznego założenia regularnego rośnie wiele okazałych drzew, m. in. dęby o obwodach sięgających 650 cm. Na terenie parku znajdują się trzy interesujące zabytki: centralnie usytuowany dwór (1639 r.), przebudowany w 1785 r. z wygodnym podjazdem na wysokość pierwszego piętra,  oraz z sześciokolumnowym portykiem dostawionym na początku XIX wieku,

 

grodziec palac2oficyna  z ok. 1810 r. o skromnych cechach klasycystycznych oraz ruiny romantyczne z XIX w., w które wmurowano kilka starszych detali architektonicznych.

 

Grodziec pałac