Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Jeśli jednak jeszcze tego nie zrobiłeś, nie denerwuj się! Wciąż na Ciebie czekamy!

By ułatwić Ci dokonanie samospisu, niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu.

Poniżej zamieszczamy numery telefonów dla użytkowników gospodarstw rolnych z:
- miasta Konin i powiatu: konińskiego, tureckiego, kolskiego:
- 63 24 99 403,
- 63 24 99 412,
- 63 24 99 423.

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8:00 – 20:00.
Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń pod kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później - właśnie kogoś spisujemy!

Spis rolny - plakat informacyjny